Zasady rejestracji prac:
•    Termin zgłaszania streszczeń upływa 20.12.2023 r.
•    Streszczenia należy przesyłać w formie elektronicznej poprzez poniższy formularz.
•    Streszczenia nie będą przyjmowane po upłynięciu ostatecznego terminu.
•    Ilość prac zgłaszanych przez jednego autora jest ograniczona do 3.
•    Powiadomienie autorów o przyjęciu lub odrzuceniu pracy nastąpi do 31.12.2023 r.
•    Streszczenie może składać się maksymalnie z 1800 znaków.
•    Tytuł powinien być krótki i zwięzły.
•    Obowiązuje następujący układ streszczenia:
1. Imię i nazwisko autora
2. Tytuł pracy w języku polskim
3. Treść streszczenia w języku polskim