Organizator Merytoryczny

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU REUMATOLOGII
przy Klinice Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
Uniwersytetu Medycznego 
w Białymstoku 

15-276 Białystok; ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A 
REGON 052245764; NIP 542 28 84 283 
 Organizator Logistyczny
 

WhyNotTravel Załoga Nasternak Sp. K.
ul. Łucka 15/210
00-842 Warszawa
www.whynotcongress.pl

Kontakt dla wykładowców i uczestników:

Zuzanna Jędrych-Jarzyna
zuzanna.jedrych@whynottravel.pl

Kontakt dla wystawców i sponsorów:

Anita Bala
anita.bala@whynottravel.pl